Zorgboerderij

Sinds medio 2018 hebben wij een zorgboerderij waarbij we dagbesteding bieden aan ouderen.
Op dins-woens en donderdag is de dagbesteding geopend van 9.30 -15.30 uur.
Voor meer info kunt u terecht op  http://www.zorgboerderijkuyperke.nl/